draaiboek

Voor het opstellen van de toekomstvisie was een draaiboek opgesteld. Dit geeft je een inkijkje in het proces dat we samen doorliepen.

november – december 2018: verkenning

Een visie heeft wortels in het verleden en heden. Wat is de ontstaansgeschiedenis van Venray? Wat maakt Venray tot Venray? In deze fase hebben we de sterktes en zwaktes van Venray verkend en gekeken welke toekomstige ontwikkelingen belangrijk zijn voor Venray.

januari – februari 2019: toekomstscenario’s ontwikkelen

In gesprekken met inwoners, bedrijven en instellingen werden de belangrijkste keuzes voor de toekomst van Venray bepaald en verdiept. Die keuzes hebben we gemonteerd tot vier toekomstscenario’s. De toekomstscenario’s verbeeldden mogelijke toekomsten van de gemeente Venray in 2030.

Wat wordt jouw rol
Wat wordt jouw rol

februari - maart 2019: gewenste scenario kiezen

Tijdens de ‘Week van de Toekomst’ gingen de scenario’s voor de toekomst in première. Tijdens drie Toekomstcafés, online en op verschillende ontmoetingsplekken in Venray en de dorpen spraken we zoveel mogelijk mensen over welk toekomstbeeld het meest wenselijk is voor Venray.

april - juni 2019: toekomstvisie opstellen en vaststellen

Het gewenste script voor de toekomst van Venray werd in deze periode duidelijk. Vervolgens bekeken we hoe we dit wensbeeld konden bereiken. De route werd verkend: welke keuzes moesten we maken en welke ambities horen hierbij? Met als resultaat de eindproductie: de toekomstvisie Venray 2030.

Popcorn Wat wordt jouw rol