samenwerken aan de toekomst van Venray

Inwoners, bedrijven, instellingen én de gemeente Venray stelden samen een toekomstvisie op voor het jaar 2030. Waarin wil de gemeente en haar inwoners, bedrijven en instellingen zich de komende jaren ontwikkelen? Hoe ziet de gewenste toekomst van Venray eruit? Hoe wil jij wonen, werken en leven in Venray?

Aanleiding

De wereld om ons heen verandert snel. Mensen worden steeds ouder, er is meer aandacht voor duurzaamheid en gezondheid en de digitalisering heeft veel impact. We weten op dit moment niet wat de toekomst ons precies gaat brengen, maar dat betekent niet dat we stil willen zitten. De toekomst bepalen we immers voor een groot deel zelf: wat we vandaag doen, heeft invloed op de dag van morgen. Door samen te werken aan een toekomstvisie wilden we een kompas maken voor de toekomst.

Wat wordt jouw rol
Wat wordt jouw rol

Ambassadeurs

We hadden een groep ambassadeurs als klankbordgroep. Ambassadeurs zijn Venraynaren die weten wat er speelt in de verschillende kernen. De ambassadeurs dachten kritisch mee over de communicatie en participatie en over tussen- en eindproducten. Maar bovenal waren zij enthousiast en hebben zij hart voor Venray. Bedankt voor al jullie tijd en feedback!

Popcorn Wat wordt jouw rol