nieuws

De toekomstvisie is af!

Hoe ziet Venray eruit in de toekomst? Hoe willen we dan samenleven, wonen en werken? Deze vragen worden beantwoord in de nieuwe toekomstvisie. In het Venray van 2030 lopen we voorop! Met onze typische aanpakkersmentaliteit gaan we aan de slag met vijf ambities. Tijdens het hele traject zijn inwoners, bedrijven en instellingen in Venray nadrukkelijk betrokken en gevraagd een rol te spelen. Met de inbreng van ruim 1.500 inwoners is het gewenste streefbeeld gevormd. De gemeenteraad stemde op donderdag 27 juni 2019 unaniem in met de toekomstvisie. En nu begint de grootste uitdaging: het realiseren van de vijf ambities. De gemeente wil ook deze fase samen met inwoners, bedrijven en instellingen oppakken. Om het thema levend te houden organiseren we tweejaarlijks een Dag van de toekomst.

Venray heeft volop gestemd

Honderden inwoners hebben in de week van de toekomst gestemd op hun favoriete scenario. Ook gaven zij aan waarom dit hun favoriet was en wat ze eventueel nog toe wilden voegen of toch een klein beetje veranderen. Dit deden zij onder meer in de drie toekomstcafés in Ysselsteyn, Venray en Wanssum. In de toekomstcafés was er volop tijd om in gesprek te gaan over de voor- en nadelen van de vier scenario’s en een keuze te maken. Daarnaast konden inwoners stemmen via de website of via een enquête van Toponderzoek. Ook reed er de hele week een toekomstbus langs de dorpen en wijken en vonden tal van mooie gesprekken plaats. Al die inbreng wordt nu verwerkt tot het gewenste streefbeeld waar de meerderheid zich in kan vinden. Ook gaan we onder meer samen met de klankbordgroep van ambassadeurs aan de slag om te bepalen hóe we dit streefbeeld kunnen bereiken: wat zijn de belangrijkste ambities en welke stappen moeten we zetten?

De toekomstscenario’s zijn bekend!

Op Valentijnsdag zijn de mogelijke toekomstscenario’s voor Venray bekend geworden. Dit is het moment dat het stemmen kan beginnen! De scenario’s onderscheiden zich op allerlei aspecten. De scenario’s ‘Vooruitstrevend’ en ‘Vindingrijk’ hebben bijvoorbeeld veel aandacht voor lokale werkgelegenheid (samen werken), terwijl ‘Verzorgend’ en ‘Verenigd’ vooral gaan over een prettige woonomgeving (samen leven). Aan de andere kant gaan ‘Vooruitstrevend’ en ‘Verzorgend’ vooral over specialiseren: wat maakt Venray bijzonder en kunnen we daar nog beter in worden? ‘Vindingrijk’ en ‘Verenigd’ gaan juist uit van de kracht van Venray dat we zo veelzijdig zijn.

Veel reacties!

Samen schrijven we een script voor de toekomst van Venray. En voor dat script kregen we de afgelopen weken veel input. Ruim 600 mensen vulden een wensenkaart in. Op scholen, bij bijeenkomsten, op de markt, in de moskee en het verzorgingshuis. Overal haalden we ideeën op voor de toekomst van Venray. Dit kun je ook zien in dit filmpje. Alle Venraynaren die zich hebben laten horen - bedankt! Nu gaan wij achter de schermen aan de slag met de uitwerking van de resultaten. Doel: vier toekomstscenario’s. En dan is het weer helemaal aan de inwoners van Venray. Welk scenario past het beste bij onze gemeente? Vanaf 15 februari kun je hier op deze site jouw keuze maken.

The Lions Club en de Rotary denken mee

Venray mag zich meer profileren. Maar waarmee precies, daarover werden de leden van The Lions Club en de Rotaryclub die we 22 januari spraken het niet direct eens. Verschillende dilemma’s werden benoemd en bediscussieerd. Wat voor soort gemeente wil je zijn, waar zou je extra op moeten inzetten en waar liggen de kansen? Een spraakmakende avond die weer veel inbreng heeft opgeleverd voor mogelijke toekomstscenario’s. Eerder deze week kregen we ook mooie inbreng tijdens een sessie op het MOB-complex.

Op zoek naar het DNA

Wie weten er nu beste waar Venray vandaan komt? Juist, de mensen die hier het langste wonen. Een bezoek aan verzorgingstehuis Rooyhof mocht daarom niet ontbreken. We spraken hier met inwoners die precies weten wat je moet koesteren (het Venrayse accent) en wat vroeger beter was (de zorg en aandacht voor elkaar).

Droombeeld voor Venray

Een werksessie met geïnteresseerde inwoners leverde 21 januari interessante ideeën op voor de toekomst van Venray. In het gemeentehuis werd eerst bekeken wat er behouden en verbeterd moet worden. Aan het eind van de avond mocht iedereen zijn droombeeld voor Venray in 2030 beschrijven.

Een blik op de toekomst tussen de kramen

Het was gezellig druk 14 en 21 januari op de weekmarkt. Maar liefst 175 inwoners lieten zich niet weerhouden door de kou en gaven hun blik op de toekomst.

Bezoek aan de moskee

In de moskee in het Brukske werd 16 januari volop geschreven. Er zijn genoeg ideeën voor de toekomst van Venray. Ook de Poolse gemeenschap toonde zich 14 januari heel betrokken.

Scholieren en studenten denken na over de toekomst

Hoe oud ben je in 2030? En wat wil je dat er in 2030 veranderd is in Venray? Die vragen werden door maar liefst 365 leerlingen van het Raayland en Gilde beantwoord. Op 9 en 10 januari gaven zij enthousiast hun mening. 

Popcorn Wat wordt jouw rol