Welk toekomstscenario kies jij?

Meer dan 1000 inwoners gaven in december en januari aan wat zij belangrijk vinden voor de toekomst van Venray. Al die inbreng is verwerkt in vier scenario’s. Nu is het weer aan jou als inwoner: welk scenario heeft je voorkeur en waarom?

C. Verenigd Venray

C. Verenigd Venray

Venray bruist! De kern lijkt steeds meer op een stad maar heeft de omgangsvormen van een dorp. Cultuur, horeca en evenementen trekken bezoekers van ver buiten Venray en veel jongeren. Veel evenementen draaien op vrijwilligers, waaronder veel fitte ouderen. Dorpsbewoners koesteren het groen en de ruimte. Dankzij de klimaatneutrale, zelfrijdende busjes zijn de voorzieningen makkelijk bereikbaar.

De beste ideeën en initiatieven komen van inwoners zelf. Zo regelen inwoners in groepen de eigen energievoorziening. Sommige buurten hebben burgerwachten ingesteld en er zijn gezamenlijke moestuinen. Kortom, zelf het initiatief nemen, lijkt in Venray uitgevonden. Samenwerken met de regio gebeurt alleen als het echt moet.  Er is van oudsher een sterke sociale samenhang, waar het voor nieuwkomers soms lastig is om tussen te komen.

Bijna iedereen is mantelzorger voor een ouder, kind, familielid, vriend of buur. Dankzij woonzorgaccommodaties kunnen mensen die zorg nodig hebben dichtbij hun familie wonen.

Werken doen we  veel buiten de gemeente; er is een goede verbinding met de grote steden.  Er zijn meer mogelijkheden om zelf kleinschalig te bouwen, bijvoorbeeld voor jongeren.


Kies voor dit scenario
B. Verzorgend Venray

B. Verzorgend Venray

In 2030 is het in Venray fijn wonen met zorg voor elkaar. Met het compacte, maar gezellige centrum, de vele goede voorzieningen en het prachtige buitengebied is Venray in trek bij gezinnen en ouderen. Door elkaar te kennen en ontmoeten voelt men zich veilig. Men helpt elkaar waar mogelijk. Er is goed (basis)onderwijs. Ook nieuwkomers voelen zich welkom.

De toenemende vergrijzing zorgt voor veel banen in de zorg. Technologie gaat daarbij een steeds grotere rol spelen, zodat ouderen bijvoorbeeld langer thuis kunnen blijven wonen. Maar menselijke aandacht blijft voorop staan. Er zijn veel seniorenwoningen bijgebouwd en nieuwe woonvormen ontstaan waar ouderen samenwonen.

Veel inwoners werken buiten Venray. De bereikbaarheid van bijvoorbeeld Eindhoven per auto en spoor is sterk verbeterd. Jongeren trekken vaak weg na hun middelbare school, maar keren weer terug als ze jonge kinderen hebben. Venray besteedt veel aandacht aan natuur en beschermt deze groene omgeving. Regionaal wordt er weinig samengewerkt.  


Kies voor dit scenario
D. Vindingrijk Venray

D. Vindingrijk Venray

In 2030 is Venray een broedplaats voor ondernemers en creatieve mensen. De lokale werkgelegenheid bloeit volop en armoede is verbannen. Ondernemers voelen zich verantwoordelijk voor mens en milieu. Op de bedrijventerreinen en in de dorpen is van alles: van midden- en kleinbedrijf en gezondheid tot logistiek en veeteelt. Het bedrijfsleven werkt nauw samen met de scholen, zo leert iedereen van elkaar.

Het bestaande wegennet en openbaar vervoer worden niet verder uitgebreid.
Er zijn veel plekken waar  ondernemers elkaar tegenkomen om te netwerken en ideeën uit te wisselen. Dit gebeurt ook veel op digitale platformen.
De woonwijken en wooncomplexen laten een mix (leeftijd, inkomen, achtergrond) van inwoners zien. Door deze woonvormen kunnen jongeren goedkoper wonen en wordt eenzaamheid bij ouderen voorkomen.Technologie speelt een grote rol. Slimme lantaarnpalen meten de luchtkwaliteit. Drones ‘bewaken’ de veiligheid 24 uur per dag. Een veilig gevoel, maar inwoners leveren een deel van hun privacy in.
Toerisme richt zich op groen, met wandel- en fietsroutes en een paar bed & breakfasts.
Als het uitkomt zoekt Venray samenwerkingspartners, ook voorbij provinciale en landelijke grenzen.


Kies voor dit scenario
A. Vooruitstrevend Venray

A. Vooruitstrevend Venray

In 2030 timmert Venray aan de weg als dé vernieuwer op het gebied van de maakindustrie en de agrarische/voedselsector. Er is een plek waar onderwijs en bedrijfsleven samenkomen (campus). Met veel lokale werkgelegenheid blijven jongeren hier wonen. Er zijn meer eenpersoonswoningen voor jongeren én ouderen, verspreid over de dorpen en wijken.

Duurzaamheid staat hoog in het vaandel met energie-neutrale huizen en 100% hergebruik van materiaal; afval bestaat niet meer. Technologische kansen worden benut: slimme sensoren zorgen er bijvoorbeeld voor dat er geen water wordt verspild. Elektrisch rijden is de norm. Zo staan overal laadpunten voor elektrische fietsen en zelfrijdende auto’s. De zorg is grotendeels gerobotiseerd. De menselijke aandacht missen ouderen en zorgbehoevenden wel.  

Venray denkt over de gemeentegrenzen heen, want samen bereik je meer. Toerisme en hoger onderwijs laat Venray over aan andere gemeenten. De Venrayse voorzieningen zijn vooral voor de eigen inwoners, niets meer, niets minder.


Kies voor dit scenario

Maak je keuze

Heb je al een voorkeur? Of twijfel je nog? De tabel hiernaast zet de verschillen tussen de vier scenario’s handig op een rijtje. Klik op jouw voorkeursscenario.

Toekomstscenario Venray 2030
Popcorn Wat wordt jouw rol